Wij beheren niet alleen ICT, maar zorgen er ook voor dat dit veilig is

Wij beheren niet alleen ICT, maar zorgen er ook voor dat dit veilig is

ISO 27001 en NEN 7510

Wij beheren niet alleen ICT, maar zorgen er ook voor dat dit veilig is. 

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met ISO 27001 certificering laten wij zien dat wij voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Met NEN 7510 tonen wij aan dat wij tevens aan deze eisen voldoen in de zorgsector. Klanten en partners zijn daardoor verzekerd dat wij hoge normen stellen aan informatiebeveiliging. 

Wat is ISO 27001?
ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. De norm biedt een kader om de beveiliging van informatie binnen de organisatie op orde te krijgen en te houden. Met een certificaat op zak kan er worden aangetoond dat de organisatie vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van (bedrijfs)informatie beschermt. Maar ook dat de organisatie continuïteit waarborgt. En, tot slot, dat de organisatie zicht heeft op mogelijke bedrijfsrisico’s, deze aanpakt en monitort.

Wat is NEN 7510?
Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. De kwaliteit van dienstverlening in de zorgsector is van groot belang, soms zelfs van levensbelang. Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de norm NEN 7510 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging en gegevensbescherming zijn voor ons zeer belangrijke thema’s. Wij vinden ‘het moet het doen’ maar ook ‘het moet veilig’. En hiermee tonen wij dit ook aan.

Directe link naar ISO 27001 certificaat
Directe link naar NEN 7510 certificaat