Encis een gecertificeerd managementsysteem conform ISO 27001 en NEN 7510

Wij beheren niet alleen ICT, maar zorgen er ook voor dat dit veilig is. 

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met ISO 27001 certificering laten wij zien dat wij voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Met NEN 7510 tonen wij aan dat wij tevens aan deze eisen voldoen in de zorgsector.

Onze procedures en processen zijn opnieuw nauwkeurig nagelopen en er zijn diverse interviews geweest. Hierbij lieten wij zien hoe we het doen maar vooral ook met welke veiligheidsnormen wij dit doen. Informatiebeveiliging en gegevensbescherming zijn voor ons zeer belangrijke thema’s. Wij vinden ‘het moet het doen’ maar ook ‘het moet veilig’. En hiermee tonen wij dit ook aan.

Een korte samenvatting van KIWA vanuit de laatste rapportage:

“Betrokkenheid van directie bij het gehele managementsysteem. De organisatie heeft fors geinvesteerd in tooling die de operationele processen zo veel mogelijk ondersteunen bij uitvoering en documentatie. Is in staat om te groeien.“

 

Directe link naar ISO 27001 certificaat
Directe link naar NEN 7510 certificaat