Encis Rapportage

De IT organisatie in kaart
Het in kaart brengen van de Processen en procedures binnen uw organisatie, een standard kwaliteit die uw ICT leverancier moet bezitten. Bij encis doen we dit dagelijks voor nieuwe klanten. Encis rapporteerd in duidelijke en eenvoudige maar zeer gedetaillerde bewoordingen aan haar klanten om de situatie zo inzichtelijk te maken voor iedreen binnen de organisatie..
Enkele voorbeelden:

 • Hoe gaat men om met incidenten beheer?
 • Is de techniek en het functioneel beheer domein gescheiden?
 • Is er een security manager en wie vervult deze rol?
 • Wat zijn de procedures voor in- en uit dienst?
 • Staan de operator systemen op een toegankelijke plaats?
 • Wat is de policy voor het inloggen op de systemen door leveranciers?

Interne processen en procedures in kaart
Het in kaart brengen van de Processen en procedures binnen uw organisatie.
Enkele voorbeelden:

 • Hoe gaat men om met wachtwoord beheer
 • Is er een beleid als het gaat om privacy gevoelige informatie?
 • Wat is het email beleid?
 • Zijn er backup procedures en zo ja welke?
 • Hoe gaat men om met archiveren van bestanden en documenten?
 • Hoe gaat men om met vertrouwelijkheid van bestanden?
 • Zijn de systemen altijd beschikbaar?
 • Welke maatregelen zijn er getroffen voor deze beschikbaarheid?
 • Wat zijn de specificaties van de Service level agreements met 3th party leveranciers?